ไทย

Subscribe
Sign in with Facebook

CP Brand Products

ไก่สด (ปีกบน) ตราซีพี

 

  • ผลิตภัณฑ์

    ไก่สดซีพี ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CPF ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ CPF ในทุกขั้นตอนจากสายพันธุ์ไก่คุณภาพเยี่ยม เลี้ยงในฟาร์มปิดซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ป้องกันโรคและการปนเปื้อนอย่างเข้มงวด ผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุสำเร็จจากโรงงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก ไก่สดซีพีจึงสด สะอาด ถูกอนามัยมั่นใจได้

  • วิธีเก็บรักษา

    ตู้เย็น ช่องแช่แข็ง

  • น้ำหนัก/ขนาด

    1000 กรัม

โปรโมชั่น